Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceert de Nederlandse vertalingen van de gemeenschappelijke aanpak (‘common approaches’) zoals genoemd in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening.

De Regeling materialen en chemicaliën leidingwater stelt nadere regels voor materialen en chemicaliën die bij de drinkwatervoorziening worden gebruikt.
De kern van de Regeling is dat materialen, chemicaliën en producten, die worden toegepast bij de productie en distributie van leidingwater, moeten worden beoordeeld op mogelijke risico’s voor de volksgezondheid.

Voor alle documenten kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.