De energietransitie komt in een enorme versnelling en de druk om te verduurzamen is groot. Wat is de impact van deze energietransitie op het warmtapwater? Gaan we inleveren aan comfort? Aan drinkwaterveiligheid? En zijn warmtepompen wel de meest duurzame optie? Het Nationaal Congres Sanitaire Technieken dat op maandag 4 juni 2018 voor de 9e keer plaatsvindt staat volledig in het teken van energietransitie en de gevolgen voor de warmtapwaterinstallatie.

Warmtapwater is de grootste energievrager van goed geïsoleerde woningen, maar wordt vaak vergeten wanneer alleen wordt gesproken over goede isolatie en laag temperatuur verwarmingssystemen. In 2020 moet alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Daarnaast zorgen de aardbevingen in Groningen voor een maatschappelijke druk om versneld het aardgasgebruik te verminderen. De Tweede Kamer besloot onlangs dat nieuwbouw vanaf 2019 in principe geen gasaansluiting meer krijgt. Maar wat is de impact van deze energietransitie op het warmtapwater?

Voorafgaand aan het uitgebreide lezingenprogramma geeft Tweede Kamerlid Erik Ronnes (CDA), lid van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een inleiding op de noodzaak van energietransitie en de huidige ontwikkelingen. Daarnaast staat een paneldiscussie onder leiding van Energiecommissaris Ruud Koornstra op het programma. In deze discussie richten Erik Ronnes, enkele sprekers uit het vak en een vertegenwoordiger vanuit de koepelorganisatie van verhuurders zich op de vraag: zijn we voldoende voorbereid en toegerust voor deze opgave, en welke bijdrage kunnen installatieprofessionals hieraan leveren?

Informatie en aanmelden Nationaal Congres Sanitaire Technieken maandag 4 juni:
Bezoek voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier voor het congres www.tvvl.nl/bijeenkomsten 
Het congres vindt plaats in Theater de Flint, Coninckstraat 60 in Amersfoort. De ontvangst is vanaf 12.00 uur.