De voordelen van het lidmaatschap bij Holland Pomp Groep zijn onder andere:

  • Toegang tot een breed netwerk binnen de pompenbranche
  • Toegang tot een breed netwerk bijeenkomsten, ontmoet collega’s en relevante stakeholders
  • Belangenbehartiging richting overheid, bedrijfsleven, etc.
  • Marktinformatie
  • Eerste hand informatie op het gebied van (Europese) wet- en regelgeving
  • Via Holland Pomp Groep aansluiting bij overkoepelende brancheorganisaties zoals Europump

Lidmaatschap
De aanvraag voor het lidmaatschap bij Holland Pomp Groep geschiedt schriftelijk bij het secretariaat van HPG, een en ander met opgave van de gegevens die nodig zijn om na te gaan of aan de statutaire eisen voor het lidmaatschap wordt voldaan.
De aanvraag met deze gegevens wordt in het bestuur besproken waarna een gemotiveerd besluit wordt genomen.
De aanvrager ontvangt schriftelijk een bevestiging van het genomen besluit.

Klik hier voor het downloaden van het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap